Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Inlägg från 27 juni kompletterat 12 juli med detaljerad information inför det extra klubbmötet.


Alla medlemmar kallas till extra klubbmöte lördag 21 juli, kl. 17:00 vid Kils slalomklubb (Frykstabacken, Slalomstugan 1, Norra Fryksta, 665 91 Kil).

Mötet hålls för att revidera provavgifterna för provsäsongen 2018/2019 samt för att anta SKK:s nya stadgar för rasklubbar.

Styrelsens förslag gällande provavgifterna är att ändra avgiften för TJTK:s anlagsprov drevdel fält/skog till 500 kr för att den totala kostnaden för ett komplett anlagsprov ska bli mer överkomlig.

Tysk Jaktterrier Klubbs stadgar utgår från typstadgar som meddelas av SKK. De har nyligen gjort en revidering som vi som rasklubb inom SKK måste anpassa oss efter. De flesta ändringarna är rent redaktionella, språket är mer lättfattligt och vissa textpartier har flyttats om. Ändringarna i sak har markerats med gul färg i dokumentet med de nya stadgarna. Den som vill jämföra texten med klubbens nuvarande stadgar hittar dessa under menyn Klubben > Stadgar.