Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare


IllvraletsValleListan med hanhundar som uppfyller Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier och vars ägare tycker att de är lämpliga att använda i avel har uppdaterats.

Den senaste versionen hittar du alltid i menyn under Handhundslista.

Som avslutning på fältprovsäsongen kommer det att hållas ett mindre prov 8 oktober 2017 för de som har varit domare eller funktionärer vid tidigare fältprov i Skåne/Halland 2017.

I mån av plats kommer även andra hundar att tas emot, tilldelning av dessa platser kommer att ske genom lottning.

Anmälan görs som vanligt genom provanmälan på hemsidan. Besked om man får tillfälle att delta kommer att meddelas ca en vecka i förväg.

Provmarker för anlagsprovets drevdel skog under hösten/vintern 2017/2018 sökes i Småland/Blekinge.

Kontakta den lokala provsamordnaren Anna-Karin Andersson om du kan erbjuda mark.

Provprogrammet för 2017/2018 har uppdaterats med korrekt datum för höstens fältprov samt skogsprov i Östras regi.

Det aktuella programmet hittar du under menyn Provverksamhet > Provprogram.

Under menyn Provverksamhet hittar du även information om TJTKs prov, om hur du anmäler din hund till prov, anmälningsformulär m.m.