Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare


Efter önskemål erbjuder vi nu också möjligheten att förmedla vuxna hundar som är till salu. Detta gäller endast hundar som antingen själva är avelsgodkända eller efter avelsgodkända föräldradjur, enligt Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier.


Kontakta avelsrådet om du vill annonsera ut en hund. Annonserna hittar du under menyn Avel/valpar > Vuxna hundar.

Under februari/mars kallas alla medlemmar även till årsmöten i respektive lokalavdelning. Det är sista året som lokalavdelningarna håller årsmöte i sin nuvarande form, innan de ombildas till lokalkommittéer. Detta efter ett beslut som togs på det extra klubbmötet 22 juli 2016. Styrelsens proposition som låg till grund för beslutet, kan du läsa här.

Eftersom lokalkommittéerna även i fortsättningen kommer att arrangera den lokala provverksamheten, delta på mässor och arrangera sommarträffar kommer ditt engagemang att behövas. Däremot försvinner kravet på att det ska finnas en styrelse som måste protokollföra sina möten och upprätta årsberättelser osv.

Välkommen till ditt lokala årsmöte!

 

Södra LA - Tid: 18 februari, kl. 14:00 / Plats: Torghuset, Torggatan 1, 333 33 Smålandsstenar

Kontaktperson: Christoffer Jannesson, tel: 070-6756022, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Västra LA - Tid: 26 februari, kl. 16.00 / Plats: Brages väg 10, 665 33 Kil

Frågor? Ring Lise 070-6421400

 

Östra LA - Tid: 7 mars kl. 19:00 / Plats: Verkstadsgatan 11, 753 23 Uppsala (Bravida)

Skicka din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Alla medlemmar i Tysk Jaktterrier Klubb kallas till årsmöte och avelsmöte

Söndag 19 mars på Scandic Elmia i Jönköping

Avelsmötet börjar kl. 9:30 och årsmötet kl. 13:30

 

Teman för avelsmötet:

  • Information från senaste avelsmötet i det internationella förbundet
  • Nya provreglerna: Vad hände efter regelrevisionen?

 

Anmäl deltagande via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om du vill äta lunchbuffé på hotellet (kostar 172 kr/person) måste vi få din anmälan senast 5 mars.

Möjlighet finns att träffas för en gemensam middag på hotellet, lördag 18 mars, kl. 19:00.


Information om hotellet och karta finns på Scandic Elmias hemsida.

Alla medlemmar som har uppgett sin e-postadress till medlemsregistret har fått ett mail med styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 och alla handlingar från årsmötet och det extra klubbmötet 2016. Om du är medlem och inte har fått mailet, hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få det skickat till dig.

Det internationella förbundets årliga mötes- och provhelg hölls 2016 i Rohrbach i Bayern den 26-28 augusti.

TJTK representerades av Maria Michelfelder, Joakim Dalsgaard, Catarina Kjellberg-Knutsson och jag själv från styrelsen och dessutom var vår domare Anders Fälth med som domaraspirant på det internationella provet.

På fredagen hölls det årliga avelsmötet med utbyte av information mellan länderna och diskussioner om olika gemensamma angelägenheter. Det var framförallt tre frågor som diskuterades och som är av intresse för oss i Sverige.

Domare vid PANDS Möte med Internationella förbundet

Läs mer: Rapport från avelsmöte i Internationella förbundet

Glöm inte att ansöka om Tysk Jaktterrier Klubbs vandringspriser!

Alla vandringspriser är sökpriser och delas ut i samband med årsmötet.
Ansökan måste vara klubbens sekreterare tillhanda senast 5 mars.

Statuter för klubbens vandringspriser finns här.

Förra årets pristagare ansvarar för att vandringspriserna finns tillgängliga på årsmötet!