Uppfödare:
Mikael Thorsson - , 0703980003

HanhundTik
SE29178/2015 Sätters Dangerous Frasse SE46187/2019 Illvrålets Lyra

Utställning Very Good
Anlagsprov Fält 167 Utmärkt
Grytanlagsprov Kval 1
Grytjaktprov 1a Pris
Anlagsprov Vildsvin Hägn 44p Utmärkt

Utställning Very Good
Anlagsprov Fält 165 Utmärkt
Grytanlagsprov Kval 1
Grytjaktprov 1a Pris
 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

107

123

99

110

102

Tik

0

NN

98

99

102

115

112

Avelsvärde för valpkullen

0

NN

103

111

101

113

107

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250