Uppfödare:
Rasmus Persson - Björskogs, 0723764178

HanhundTik
SE46189/2019 Illvrålets Lok SE 45263/20108 Björskogs Alma

Anlagsprov Fält 163p Utmärkt
Anlagsprov Vildsvin i Hägn 44p Utmärkt
Grytanlagsprov Kval 1
Utställning Good


Anlagsprov Fält 158p Utmärkt
Anlagsprov Vildsvin i Hägn 40p Mycket Bra
Grytanlagsprov Kval 1
Utställning Exellent

 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

93

94

107

117

118

Tik

0.5

Nm

90

93

95

113

107

Avelsvärde för valpkullen

0.25

 

92

94

101

115

113

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

En snabb fråga...

Hur jagar du med din/dina tyska jaktterrier?